Categorized as: Јавне набавке

Одлука о додели уговора за набавку ХТЗ опреме – прва партија

Директор Прве техничке школе из Крагујевца, Ненад М. Андрић на основу Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке (Дел.бр. 06/4770 од 23.12.2015. године), члана 107. став 3. и  члана 108….

Read More

Одлука о додели уговора за набавку канцеларијског материјала – четврта партија

Директор Прве техничке школе из Крагујевца, Ненад М. Андрић на основу Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке (Дел.бр. 06/4770 од 23.12.2015. године), члана 107. став 3. и  члана 108….

Read More

Одлука о додели уговора за прву партију за електричну енергију

Директор Прве техничке школе из Крагујевца, Ненад М. Андрић на основу члана 35. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке (Дел.бр. 06/4770 од 23.12.2015. године), члана 107. став 3. и …

Read More