Електротехничар за електронику на возилима

Електротехничар за електронику на возилима – 4 степен

 

vozilaОвај образовни профил настао је као логична последица све бржег развоја науке и технике  уопште, а тиме и аутомобилске индустрије као једне од грана у сталној и све већој експанзији.
Основна идеја у реализацији наставног плана и програма јесте најужа повезаност теорије и праксе, научних достигнућа и технологије израде, механике и електротехнике. Вођена таквим циљевима, појавила се нова научна дисциплина-мехатроника!

Мехатроника обједињује, најједноставније речено, електротехнику и механику, што је из много разлога од фундаменталног значаја у пољима роботике, индустрије аутомобила, индустријске производње уопште, сервисирања и поправки уређаја и система.

Електротехничар за електронику на возилима је образовни профил где ученици на крају школовања могу да обављају самостално послове одржавања, сервисирања и оправке механичких, електричних и електронских система уз електронску дијагностику исправности елемената и система. Током школовања ученици се оспособљавају кроз теоријску и практичну наставу за рад на савременим возилима уз коришћење најновије дијагностичке и мерне опреме.

Завршетком овог образовног профила стиче се могућност запослења у неком специјализованом сервису, радионици за технички преглед возила или у било којој фирми где је потребан рад на одржавању возила.

Такође, по завршетку школовања ученици  стичу основу и могућност даљег школовања на свим вишим школама и факултетима техничког смера.

 

Школовање за овај образовни профил траје 4 године

 

Комплетан програм: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/18Nn-QXV5LU7nDY9CzS3W-ZLba4E3vw1z