Електротехничар енергетике

Електротехничар енергетике – 4 степен

 

energetikaЕнергетика је област електротехнике која постаје све актуелнија светска тема, с обзиром да је, после хране и воде, енергија најдрагоценији ресурс. Чињеница је да је енергије све мање у оном виду како смо је до сада користили, а недовољно у облику у коме смо тек почели да је користимо.

У том смислу, обновљиви извори енергије су будућност енергетике, а енергетика – будућност електротехнике.

У оквиру образовног профила електротехничар енергетике школују се ученици за обављање следећих послова:

• учешће у пројектовању трафо-станица
• учешће у пројектовању електричних мрежа ниског и високог напона
• учешће у пројектовању електричних инсталација
• рад у испитним лабараторијама
• мерење и контола заштите уземљења
• одржавање и ремонт електричне опреме, мрежа и постројења

Електротехничар енергетике се може запослити у свим гранама индустрије, електродистрибуцији, пројектним организацијама електро струке и електросервисима.
По завршетку школовања ученици такође стичу основу и могућност даљег школовања, како на електротехничком, тако и на многим другим техничким и природним факултетима.

Школовање за овај образовни профил траје 4 године.

 

Комплетан програм образовног профила је на линку: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1j5eISnQTPcw3INrQKOwLJCZlIMjxlk_n