Школски одбор

Школски одбор

У школској 2023/2024. години Школски одбор је разматрао и одлучивао, у оквиру својих надлежности, о најважнијим питањима у вези рада установе.

Чланови Школског одбора у школској 2023/2024. години су:

Представници запослених:

  1. Славиша Станковић, председник
  2. Вера Живанић, члан
  3. Миланка павловић, члан

Представници родитеља:

  • Марија Тешић, члан
  • Саша Стојановић, члан
  • Милорад Шуљагић, члан

Представници локалне  самоуправе:

  • Ђорђе Пешић, члан
  • Драган Радоњић, члан
  • Биљана Ракановић, члан