Педагошки колегијум

Педагошки колегијум

На основу новог закона о Основама система образовања и васпитања педагошки колегијум чине сви председници стручних актива и стручних већа, координатори стручних тимова и стручни сарадници.
Списак свих колега који ове школске године чине Педагошки колегијум:

Немања Јоксимовић

​Бојана Поповић

Драгана Зарков

Весна Михаиловић

Мирјана Ивезић

Вера Живанић

Весна Савић

Ана Тодоровић

Емилија Миљковић

Ана Јовановић

Наташа Ђуровић

Марија Ивановић

Срђан Убавкић

Маја Павловић

Стана Стојановић

Мирјана Милојевић

Ивана Милосављевић

Владимир Чабрић

Милош Марјановић

Јасминка Воштинић

Вера Лазић

Марко Радосављевић

Мирјана Николић

Весна Павловић

Слађана Милошевић

Александра Дамњановић

Душан Ванчетовић

Милица Михајловић

Марина Николић

Томислав Радосављевић