Архитектонски техничар

arhitektonskiАрхитектонски техничар – 4 степен

Значајну и нераскидиву везу човека, природе и архитектуре утврдио је Аристотел  још у IV веку пре наше ере. Архитектуру је разумео као синтезу свих уметности. Записао је темељни став да “човека окружују природа и архитектура”, и такође да је “архитектура надопуна природе”.  Ова идеја и данас је актуелна, а архитектура  и даље остаје уметничка дисциплина која има највише  утицаја на наше животе.

Архитектура у ужем смислу је наука и уметност пројектовања и обликовања зграда и других грађевина. Уколико желите да закорачите у њен свет и бавите се једним од најкреативнијих занимања, архитектонски техничар – оглед је прави избор за вас. Уколико га упишете, уз  савремене методе рада, изучаваћете  многе занимљиве општестручне, ужестручне и изборне предмете.

Архитектонски техничар је, после завршеног школовања, у стању да:

  • разради и презентује пројекте: високоградње, урбанистичке, конзервације и ревитализације,
  • организује изградњу и води документацију при извођењу објеката,
  • уради анализу цена – предмер и предрачун радова за објекат.

По завршетку  школовања, архитектонски техничари имају  знања, вештине и ставове са којима се  лако могу запослити. Нека  од њихових могућих радних места су: урбанистички завод, грађевинско предузеће (градилиште, технолошка разрада детаља, калкулације), пројектни биро, геодетски завод,  градско комунално предузеће, грађевинска инспекција, трговина грађевинским материјалима, намештајем, опремом, агенција за продају некретнина, стамбена задруга…
Они могу започети  и приватну делатност у једној од најперспективнијих грана привреде, како код нас тако и у свету.

Уколико ученици желе да наставе школовање и да студирају, то могу учинити на бројним факултетима и високим школама струковних студија.

Школовање за овај образовни профил траје 4 године.