Школски одбор

Школски одбор

У школској 2016/2017. години Школски одбор је разматрао и одлучивао, у оквиру својих надлежности, о најважнијим питањима у вези рада установе.

Усвојени су Годишњи план рада, завршни рачун, финансијски план и план набавки за 2017. годину. Разматрани су извештаји о реализацији ученичких екскурзија, раду директора школе, реализацији Годишњег плана рада и активностима тимова који су формирани на почетку школске године. Посебна пажња посвећена је безбедности ученика и пажљиво су анализиране мере које су предузете у циљу заштите наших ученика од било ког вида насиља и злостављања. У раду Школског одбора учествује представник синдиката Дарко Алексић, као и представници Ученичког парламента Кристина Јојић и Лазар Ђоковић.

Чланови Школског одбора у школској 2016/2017. години били су:

1. Представници родитеља :
Биљана Вукадиновић, Јелена Јовановић и Александар Радојевић
2. Представници скупштине града:
Јелена Мирковић, Раде Веселиновић и Будимир Јоксимовић
3. Представници запослених:
Весна Митровић, Ана Тодоровић и Зоран Зорић.