Школски одбор

Школски одбор

У школској 2020/2021. години Школски одбор је разматрао и одлучивао, у оквиру својих надлежности, о најважнијим питањима у вези рада установе.

Усвојени су Годишњи план рада, завршни рачун, финансијски план и план набавки за 2021. годину. Разматрани су извештаји о реализацији ученичких екскурзија, раду директора школе, реализацији Годишњег плана рада и активностима тимова који су формирани на почетку школске године. Посебна пажња посвећена је безбедности ученика и пажљиво су анализиране мере које су предузете у циљу заштите наших ученика од било ког вида насиља и злостављања. У раду Школског одбора учествује представник синдиката Дарко Алексић.

Чланови Школског одбора у школској 2020/2021. години су:

Представници запослених:

  1. Вера Лазић, председник
  2. Славиша Станковић, члан
  3. Јасмина Банковић, члан

Представници родитеља:

  • Наташа Мрачина, члан
  • Славиша Планић, члан
  • Саша Ђорђевић, члан

Представници локалне  самоуправе:

  • Будимир Јоксимовић, члан
  • Саша Глишовић, члан
  • Раде Веселиновић, члан