Електротехничар за расхладне и термичке уређаје

Електротехничар за расхладне и термичке уређаје – 4 степен

 

rashladni

Електротехничар за термичке и расхладне уређаје је профил у оквиру кога се школују стручњаци оспособљени за област свих термичких и расхладних уређаја. Оспособљавају се за обављање следећих послова:

  • руковање  алатима, мерним инструментима, уређајима и опремом која се употребљава у расхладним и термичким уређајима.
  • повезивање електричних инсталација уз обавезно коришћење електричних шема и цртежа,
  • монтажа уградња и сервисирање клима уређаја и свих електричних уређаја у домаћинству (електричних шпорета, фрижидера, машина за прање и сушење, миксера, млинова, бојлера, микроталасних пећница, ТА пећи ) по пројектној и извођачкој технолошкој документацији,
  • отклањање кварова заменом резервних делова.
  • коришћење пратеће документације и каталога произвођача, различитих расхладних и термичких уређаја у домаћинству или у привреди.
  • правилно депоновање и рециклажу покварених и истрошених расхладних и термичких уређаја и њихових компоненти.
  • оспособљавање за руковање рачунарским системом, коришћење општих и специјализованих софтвера за поједине области науке и технике.

Могућности запошљавања електротехничара за термичке и расхладне уређаје су:

  • у малим и великим предузећима која у својим технолошким процесима имају термичке и расхладне уређаје,
  • у сервисима или предузећима која се баве монтажом, одржавањем или поправкама расхладних или електротермичких уређаја (бела техника) ,
  • посао у трговинским фирмама које се баве продајом електро-опреме и друго.

По завршетку школовања ученици такође стичу основу и могућност даљег школовања, како на електротехничком, тако и на многим другим техничким и природним факултетима.

 

Школовање за овај образовни профил траје 4 године.