Електротехничар информационих технологија

Електротехничар информационих технологија

 

itЕлектротехничар информационих технологија је потпуно нови огледни образовни профил. Реч је о врло атрактивном занимању које подразумева стварање кадрова за рад у софтверској индустрији.

Циљ овог образовног профила је оспособљавање ученика да пројектују и имплементирају све облике апликативних софтверских производа, почевши од десктоп апликација, па све до статичких и динамичких апликација базираних на веб технологијама.

У питању је огледни образовни профил што значи да се ради у малим групама уз велику количину практичног рада и вежби.

У оквиру овог образовног профила, ученици се оспособљавају за:

  • израду десктоп апликација
  • израду статичких и динамичких веб апликација
  • програмирање у неколико програмских језика и технологија: C/C++, C#, HTML, JavaScript, ASP.NET
  • пројектовање и реализацију база података
  • инсталирање и одржавање системског софтвера
  • одржавање хардвера
  • заштиту рачунарских система

Тaкође, ученици ће имaти одличну основу и предзнaње уколико се одлуче зa нaстaвaк школовaњa у прaвцу информaционих технологијa и то на Природно математичком факултету, Електротехничком факултету, Факултету оргаизационих наука, Рачунарском факултету, Вишој електротехничкој школи, …

Ученици ће по зaвршеном школовaњу имaти могућност зaпослење у великом броју фирми које се бaве изрaдом софтверa, кaо и у бaнкaмa чије се пословaње зaснивa нa бaзaмa подaтaкa. Нaрaвно, информaциони системи су нешто без чегa се дaнaс не може, тaко дa је њиховa зaштитa и одржaвaње од великог знaчaјa.

Свaкa фирмa, којa у свом рaду користи рaчунaре ће бити место где можете зaтрaжити посaо.

Школовање за овај образовни профил траје 4 године.

 

Изабрани изборни предмети у школској 2018/2019.

Предмети по разредима

 

  Opšte obrazovni predmet

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

1

Srpski jezik i književnost

3

3

3

3

2

Strani jezik

2

2

2

2

3

Fizičko vaspitanje

2

2

2 2

4

Matematika

3

3

3

3

5

Računarstvo i informatika

2*

 

 

 

6

Istorija

2

 

 

 

7

Geografija 2      

8

Hemija 2      

9

Likovna kultura 1      

10

Biologija   2    

11

Sociologija sa pravima građana     2  

 

  Obavezni stručni predmeti

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

13

Fizika 2 2    

14

Osnove elektrotehnike 3+1* 3+1*     

15

Računarska grafika i multimedija 2*      

16

Programiranje  2* 2+2*  3*  3*

17

Elektronika   3+1*    

18

Veb dizajn   2*    

19

Baze podataka   2+1*  3*  

20

Računarski sistemi     2+2*  

21

Računarske mreže i Internet servisi     2+2*  

22

Veb programiranje     3* 3* 

23

Elektronsko poslovanje       2+1*

24

Zaštita informacionih sistema       2+1*
25 Programiranje mobilnih uređaja       3*
26 Tehnička dokumentacija       2*
27 Preduzetništvo       2*
28 Praktična nastava      

 

Izborni predmeti

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

30 Građansko vaspitanje / verska nastava 1 1 1 1
31 Izborni predmet prema programu obrazovnog profila     2 2

UKUPNO

32

32

32

32

* vežbe, 

       

 

  Izborni predmet prema programu OP

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

1

Upravljanje projektima        2

2

Poslovne komunikacije**     2  2

3

Računari u sistemima upravljanja**     2 2

4

Programiranje 2D video igara       2

5

Muzička kultura**     1 1

6

Ekologija i zaštita životne sredine**     1 1

7

Izabrana poglavlja matematike     2 2

8

Istorija (odabrane teme)**     2 2 

9

Logika sa etikom**     2

10

Fizika     2 2 

 

** učenik izborni predmet bira jednom u toku školovanja      2