Педагошки колегијум

Педагошки колегијум

На основу новог закона о Основама система образовања и васпитања педагошки колегијум чине сви председници стручних актива и стручних већа, координатори стручних тимова и стручни сарадници.
Списак свих колега који ове школске године чине Педагошки колегијум:

​Бојана Поповић

Драгана Зарков

Александра Радовић

Весна Михајловић

Стана Стојановић

Марија Благојевић

Мирјана Милојевић

Родољуб Милутиновић

Јелена Јелић

Емилија Миљковић

Ивана Милосављевић

Владимир Чабрић

Милош Марјановић

Јасминка Воштинић

Мирјана Ивезић

Вера Лазић

Марко Радосављевић

Мирјана Николић

Ивана Петровић

Петреш Гајић Данијела

Весна Павловић

Ана Станковић Јовановић

Филип Драгаш

Слађана Милошевић

Марија Ивановић

Срђан Убавкић

Зоран Николић

Ана Тодоровић

Александра Дамјановић

Ненад Пешић

Весна Савић

Марина Николић

Томислав Радосављевић