Педагошки колегијум

Педагошки колегијум

На основу новог закона о Основама система образовања и васпитања педагошки колегијум чине сви председници стручних актива и стручних већа, координатори стручних тимова и стручни сарадници.
Списак свих колега који ове школске године чине Педагошки колегијум:

​Бојана Поповић

Александра Радовић

Вера Живанић

Јасмина Банковић

Марија Благојевић

Стефан Радисављевић

Мирјана Милојевић

Гордана Радојевић

Јелена Јелић

Мара Стојановић Николић

Немања Јоксимовић

Ивана Милосављевић

Владимир Чабрић

Милош Марјановић

Јасминка Воштинић

Мирјана Ивезић

Вера Лазић

Марко Радосављевић

Мирјана Николић

Ивана Петровић

Петреш Гајић Данијела

Миљан Божовић

Ана Јовановић

Филип Драгаш

Слађана Милошевић

Марија Ивановић

Срђан Убавкић

Зоран Николић

Ана Тодоровић

Славица Мирковић

Рената Мишулић