О школи

О школи

Прва техничка школа основана је 1941. године у Крагујевцу, али под називом Средња техничка школа. Школа је основана за време рата, али је успела да опстане и ради до дан данас.

Практична настава се реализује у школским кабинетима, лабораторијама и радионицама, а један део обавља се и у предузећима са којима школа има склопљену сарадњу. У склопу ваннаставних активности организоване су драмска секција, филолошка секција, еколошка секција, школско спортско друштво “Техничар”, клуб електронике и бројне посете културних манифестација у организацији школе. Школу похађа око 1400 ученика, а током 73 године њеног постојања кроз њу је прошло више од 20 000 ученика.

Будући ученици бирају један од 4 подручја рада: пољопривреда, производња и прерада хране, електротехника, геодезија и грађевинарство и хемија, неметали и графичарство.