Историјат

              

Историјат

Крагујевац је град са богатим културно-историјским наслеђем. У Крагујевцу,као престоници Србије кнеза Милоша (1818–1841), свој живот су почеле многе правосудне, културне и просветно-техничке установе. Ту су у 19. веку основане Гимназија, Лицеј и Војно-занатлијска школа.Традицију Војно-занатлијске школе наставила је Средња техничка школа.

Одлука о оснивању Средње техничке школе донета је 13. фебруара 1941. године на захтев Краљевске банске управе Дунавске бановине. Војно-занатлијска школа је 21. маја 1941. године расформирана, а уместо ње отворена je Средња занатско-индустријска школа. Уредбу је 19. октобра 1941. године донео Министарски савет Србије на челу са Миланом Недићем. Само два дана после коначног решења о отварању школе, Крагујевац је задесила велика трагедија. Масовна стрељања су обавила град тугом и болом. Рођена у рату, Техничка школа је почела са радом тек 2.марта 1942. године. У школи је тада било само 54 ученика: 32 на машинском и 22 на индустријско-дрварском одсеку. Радила је у просторијама Соколског дома, кафане Шењанин и једне бараке у Старој радничкој колонији.

 

crnobela

Школска 1942/43. година забележена је и по чињеници да је први пут у новој школи обележена слава Свети Сава. Упркос тешким условима и савезничком бомбардовању априла 1944, школа је настављала са радом.

              Крагујевац је 21. октобра 1944. године ослобођен немачке окупације.Успостављена је нова власт. Редовна настава за школску 1944/45. годину почела је тек 18. априла 1945, а завршена је за завршне разреде 8. августа, док су остали
разреди ишли недељу дана дуже. Новина је увођење грађевинског одсека уместо индустријско-дрварског. Школа је стекла боље услове за рад школске 1946/47. године када је користила просторије Учитељске школе „Милоје Павловић“.

              Почетком 1947. године Министарство индустрије Србије одлучило је да се при Средњој техничкој школи у Крагујевцу отвори и електротехнички одсек, али се већ наредне године овај одсек угасио. Захваљујући средствима Министарства индустрије, формиране су зидарска, тесарска, ковачка и браварска радионица, и прикупљен je
материјал за кабинете. Порастао је углед школе, јер је индустријализација земље тражила велики број технички стручних кадрова.

               У периоду од 1947. године до 1961. године Средња техничка школа је у надлежности Министарства народне одбране Југославије. Почетак је обележила градња нове школске зграде. Редовна настава у новој згради започела је 1. октобра 1948. године. Поред проширења на хемијско-технолошку делатност, наставни планови су модернизовани ради овладавања вештинама које прате технологију. Исте године Централна управа војне индустрије и грађевине доноси одлуку о постепеном гашењу грађевинског одсека. На директорској дужности до 1951. године оставио је неизбрисив траг инжењер Миливоје Јоцић. Висок ниво организованости и посвећеност послу учинили су да у школи влада добра радна дисциплина.

              У раздобљу од школске 1947/48. па до 1960/61. на свим одсецима је дипломирало укупно 1229 ученика (892 на машинском, 121 на грађевинском и 216 на хемијско-технолошком). Техничка школа постала је препознатљива образовна институција са високим угледом на простору тадашње Југославије. На крају школске 1960/61. године 92 одсто ученика било је без слабих оцена, понављала су само три ученика, а средња оцена за целу школу била је 3,94.

              Године 1961. школа се издваја из надлежности војне управе и прелазиу надлежност Скупштине општине Крагујевац. Развој индустрије у Крагујевцу, интензивна изградња града и прилив становништва, обезбедили су већи прилив ученика. Школске 1963/64. поново се отвара грађевински одсек. Да би се омогућио упис већег броја ученика извршена је доградња спрата Техничке школе током 1964/65. године.

             Те школске године било је 35 одељења са 1250 ученика, три пута вишенего ранијих година. Интересовање је огромно, због могућности запошљавања у Заводима „Црвена застава“. Поводом тридесетогодишњег јубилеја објављена је монографија школе. На свој 30. рођендан школа добија и фискултурну салу. Школске 1971/72. започео је са радом електротехнички одсек. Тиме су ученици добили шире могућности у избору будућег позива. Током школске 1972/73. школа је имала 52 одељења и 1712 ученика. Школа је у јуну 1975. године први пут штампала Годишњи извештај за претходну школску годину. Свој углед Техничка школа је потврдила 1977. године, када је добила Републичку награду „25 мај“, највише признање за резултате у области образовања.

             Током више од три и по деценије неколико пута су се мењали наставни планови и програми, начин оцењивања и садржај полагања завршног испита. Радикална промена у образовном систему било је увођење усмереног образовања. Школске 1977/78. приступило се реализацији наставних планова и програма Заједничке основе, а две године касније и друге фазе усмереног образовања и васпитања. После готово четрдесет година постојања, укинуто је школовање машинских техничара. Школовање ученика у машинској струци поверено је Машинско-саобраћајној школи „Застава“, данас Политехничкој школи у Крагујевцу. Од 4. јуна 1981. године Прва техничка школа у Крагујевцу добила је име „Образовни технички центар 25.мај“. Школска 1982/83. запамћена је по томе што је у други разред Заједничких
основа уписана група од 14 Либијаца. Ови ученици школовали су се за занимање електротехничар за моторне погоне и електротехничар за мреже и постројења.

           Година 1987. доноси постепено напуштање средњег усмереног образовања.Поново су ученици били у прилици да се определе за струку и занимање уписом у први разред средње школе. То је био почетак враћања стабилној и профилисаној школи. Осавремењени су програмски садржаји, уведени програми информатике и рачунарства. Поред недостатка новца, школи је посебне тешкоће представљало увођење и гашење струка и занимања. Тако је школске 1990/91. године из школе „Тоза Драговић“ у Техничку школу пресељена саобраћајна струка, да би школске 1997/98. била пренета у Машинско-саобраћајну школу „Застава“.

           Школа је 14. јуна 1991. године вратила старо име – Средња техничка школа, а за Дан школе утврђен је 19. октобар.енета у Машинско-саобраћајну школу „Застава“.

           Од школске 2000/01. почело је образовање ученика на подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране.

           Одлуком Министарства просвете, за изузетне резултате, школа је добила „Светосавску награду“ за 2006. годину. У исто време успостављена је интезивна сарадња са Интегрисаном средњом школом у Соколницама.