Спортске секције -фудбал, кошарка, атлетика, одбојка, пливање