Радионица ,,Учење учења“

uc-ucenja-1

Радионица ,,Учење учења“

У нашој школи је дана 17.10.2019. године, реализована радионица  за чланове Вршњачког тима ,,Учење учења“ под надзором ментора, педагога Драгане Зарков. Обрађење су теме: стилови и технике учења, ефикасно учење, мнемотехнике памћења и стратегије за смањење стреса и треме. Чланови Вршњачког тима се обучавају за улоге вршњачких едукатора како би били подршка ученицима који имају потешкоће у учењу.