Помоћно особље

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ПОСЛОВИ КОЈЕ ОБАВЉА
Митровић Дејан Техничар инвест. техн. одржавања уређаја и опреме
Миловановић Славољуб Техничар за одржавање информ. система и технологија
Маслак Вукашин Мајстор одржавања-домар
Урошевић Драган Мајстор одржавања-домар
Брковић Радмила Помоћни радник на одржавању хигијене
Васиљевић Бранислав Помоћни радник на одржавању хигијене
Вукмировић Снежана Помоћни радник на одржавању хигијене
Гребовић Радојка Помоћни радник на одржавању хигијене
Јовановић Весна Помоћни радник на одржавању хигијене
Јанићијевић Анка Помоћни радник на одржавању хигијене
Марковић Љиљана Помоћни радник на одржавању хигијене
Милић Слађана Помоћни радник на одржавању хигијене
Милојевић Нелица Помоћни радник на одржавању хигијене
Милосављевић Јасмина Помоћни радник на одржавању хигијене
Милосављевић Саша Помоћни радник на одржавању хигијене
Недовић Вучица Помоћни радник на одржавању хигијене
Новаковић Славица Помоћни радник на одржавању хигијене
Обрадовић Игор Помоћни радник на одржавању хигијене
Петрашиновић Јасминка Помоћни радник на одржавању хигијене
Поповић Јелена Помоћни радник на одржавању хигијене
Рашковић Душица Помоћни радник на одржавању хигијене
Стањић Драгица Помоћни радник на одржавању хигијене
Степановић Миланка Помоћни радник на одржавању хигијене
Тодорић Зорица Помоћни радник на одржавању хигијене
Тодорић Снежана Помоћни радник на одржавању хигијене
Станковић Снежана Помоћни радник на одржавању хигијене
Стојановић Божидар Помоћни радник на одржавању хигијене
Ћурчић Биљана Помоћни радник на одржавању хигијене