Бафра 1. дан

Први дан Бафра,

Пројекат “Иновативне наставне методе и стратегије у образовању” јавио се као потреба превазилажења традиционалне наставе која је дубоко укорењена у наставном процесу Републике Србије, па и у Првој техничкој школи.

Стицање знања и богаћење личног искуства сваког појединца на пројекту биће континуирани процес. Од учесника посете  школи MIMAR SINAN MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU LISESI-BAFRA/SAMSUN  очекује се да науче следеће:

1) Учесници мобилности ће прихватити нова знања у примени иновативних наставних метода

2) Научиће на који начин је партнерска школа имплементирала ове методе у своје програме и планове, како организује наставу, како бира теме, како проналазе циљне групе, како мотивишу ученике

3) Представник руководства школе ће се упознати о начину руковођења школе, о предностима и манама ових метода за нормално одвијање наставе

4) Уочиће бенефите нових приступа и методологија у оквиру наставног процеса у односу на конзервативну и класичну наставу

5) Побољшају језичке и дигиталне компетенције

6) Упознаће се са језиком и културом школе домаћина. Проналажење заједничких тачака пријатељства двају народа некада и сада, стварање једне јаче, не само едукативне везе међу колегама

Тим за посету школе у Турској кренуо је на пут Београд-Истанбул-Самсун-Бафра  5.11.2022. У Самсуну нас је сачекао домаћин Resul Dokumaci  и одвео нас до смештаја. Направљен је договор око реализације активности рада.