Стручни сарадници

Колектив школе

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ЗВАЊЕ ПОСЛОВИ КОЈЕ ОБАВЉА
Поповић Бојана дипломирани психолог Школски психолог
Координатор тима за инклузивно образовање и тима за реализацију Годишњег плана рада
Радовић Александра дипломирани педагог Школски педагог
Сарадња са Црвеним крстом
Киш Стана професор одбране и заштите Библиотекар
Милутиновић Родољуб професор одбране и заштите Библиотекар
Радосављевић Томислав инжењер електротехнике Координатор практичне наставе
Тодоровић Слађана прехрамбени техничар Сарадник у настави
Томић Зоран техничар графичке обраде Сарадник у настави
Живковић Душан електротехничар енергетике Сарадник у настави