Интерна обука ,,Методе активне наставе“

У нашој школи, у току фебруара (9.2. и 14.2.2024. године), одржане су две радионице у оквирузаједнице учења на тему ,,Методе активне наставе“. Циљ радионица је пружање стручне помоћинаставницима на унапређивању […]

Сусрет са HR-ом у ИТ индустрији

Дана 21.12.2023. године, ученици из Прве техничке школе имали су прилику да слушајупредавање представника HR-а у ИТ индустрији. Сусрет је реализован у организацији Развојногбизнис центра Крагујевац, организације која се бави […]

Квиз ТЕХНОТЕКА

У оквиру програма обележавања Дана толеранције у четвртак 14.12.2023. године у Првојтехничкој школи у Крагујевцу, у организацији Стручног већа електротехнике и машинства,организован је квиз из опште културе Технотека. Организатори квиза […]

Посета Институту за физику, Природно-математички факултет, Крагујевац

Ученице и ученици Прве техничке школе, будући: администратори рачунарских мрежа, грађевински и хемијски техничари, а који су се на STEAM изазову својим пројектима пласирали међу 10 најбољих тимовa у Србији, […]

Толеранција у школи –израда стрипа и кораци  вештачке интелигенције за промовисање толеранције у средњим школама.

Дана 11.12.2023. у Првој техничкој школи представљени су радови на тему  „Толеранција у школи –израда стрипа и одговоре вештачке интелигенције за промовисање толеранције у средњим школама.“     У реализацији ове активности […]