АПЛИКАЦИЈА GENIALLY

Колега Велимир Дуканац је 04. 05. и  08. 05. одржао угледни час на тему примене иновативних метода у настави коришћењем апликације „Genially“. To je апликација која омогућава израду интерактивних дигиталних […]

BAAMBOOZLE и KAHOOT у настави

Колегиница Душица Антић је 04 .05. 2023. одржала угледни час на тему примене иновативних метода у настави коришћењем апликације „BAAMBOOZLE“ и „KAHOOT!“. Сви учесници предавања добили су потврду о хоризонталном […]

КВАРЕЊЕ НАМИРНИЦА

Пројектна настава (угледни час) Тема : Кварење намирница Реализатор: Миланка Павловић, наставник биологије, одељење III1п Презентација пројекта је одржана 03. 05. 2023. Презентацији присуствују ученици одељења III1п и наставници школе. […]

Примена софтверских алата у рачунарском хардверу

Колегиница Милена Вучићевић је 24. 03. 2023. одржала угледни час: Применасофтверских алата у Рачунарском хардверу.Циљ часа је упознавање колега са пројектом ученика: Утврђивање знањаученика из теме Склапање рачунара.У реализацији пројекта […]

Примена NetSupport School у настави Оперативних системаta

Колегиница Ивана Милосављевић је 24. 03. 2023. одржала угледни час: ПрименаNetSupport School у настави Оперативних система. Циљ часа је упознавање колега сапредностима коришћења NetSupport School у на часовима који се […]

Неформални час

Колегиница Душица Антић је 28. 03. 2023. одржала угледни час на тему примене иновативних метода у настави одржавши неформални час. Сви учесници предавања добили су потврду о хоризонталном усавршавању у […]

Апликација Actionbound

Колегиница Душица Антић је 25.03.2023. одржала угледни час на тему примене иновативних метода у настави коришћењем апликације „Actionbound“. Сви учесници предавања добили су потврду о хоризонталном усавршавању у оквиру установе. […]