Одлука о додели уговора за трећу партију

Директор Прве техничке школе из Крагујевца, Ненад М. Андрић,  на основу Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке (Дел.бр. 06/4770 од 23.11.2015.године), члана 107. став 3. и члана 108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије”, број 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије за јавну набавку од 01.04.2016.године доноси Одлуку о додели уговора за трећу партију.

odluka treca partija 1-p1agnr1j6m1bkgmqpgnpp5b1lij odluka treca partija 2-p1agnr1j6n1a751q64d6jvaltvf odluka treca partija 3-p1agnq9h27chsvtr1em4kjj1dlp