Актуелно

Одлука о додели уговора за набавку канцеларијског материјала – четврта партија

Posted on

Директор Прве техничке школе из Крагујевца, Ненад М. Андрић на основу Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке (Дел.бр. 06/4770 од 23.12.2015. године), члана 107. став 3. и  члана 108. […]

Актуелно

Обавештење о закључењу уговора

Posted on

              На основу члана 116 Закона  о јавним набавкама  ( „ Сл. Гласник РС“ број 124/12, 14/2015  и 68/2015) Прва техничка школа  из  Крагујевца објављује Обавештење о закључењу уговора – […]