Одлука о додели уговора за четврту партију

Директор Прве техничке школе из Крагујевца, Ненад М. Андрић,  на основу Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке (Дел.бр. 06/4770 од 23.11.2015.године), члана 107. став 3. и члана 108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије”, број 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије за јавну набавку од 01.04.2016.године доноси Одлуку о додели уговора за четврту партију.

odluka cetvrta partija 1-p1agnqqbje1u3ov4q149m1kvi7vs odluka cetvrta partija 2-p1agnqqbjf13l61l1r1gmepcdlg