Обавештење јавна набавка 01-320 од 05.03.2014

 

 amblem

Прва техничка школа ,  Радоја Домановића  8,      

34000 Крагујевац                                                 

Tel: +381 34 332 461, Факс:  +381 34 332 769

e-mail: prvatehdir@gmail.com                         

10. март 2014. године

 

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС број 124/2012)  Прва техничка школа из Крагујевца објављује:

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Закључен је уговор о јавној набавци мале вредности – набавка електричне енергије бр. 01-320 од 05.03.2014. године.

 

 

 

 

Директор

Прве техничке школе

Биљана Шиповац