Одлука о додели уговора за услугу фиксне телефоније

Директор Прве техничке школе из Крагујевца, Ненад М. Андрић,  на основу Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке (Дел.бр. 06/4770 од 23.12.2015.године), члана 107. став 3. и члана 108. Закона о јавним набавкама (Службени гласник Републике Србије, број 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије за јавну набавку од 04.05.2016.године доноси Одлуку о додели уговора телефони-фиксни.

 

odluka-fiksna telef.-p1aivks5lqcrv1if2r861kmq17et odluka-fiksna telef. 001-p1aivks5lp14b2un6g11dhg1k9h odluka-fiksna telef. 002-p1aivks5lp1p8h1thtv5q1st9350