Одлука о додели уговора за Средства за хигијену

Директор Прве техничке школе из Крагујевца, Ненад М. Андрић,  на основу Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке (Дел.бр. 06/4770 од 23.12.2015.године), члана 107. став 3. и члана 108. Закона о јавним набавкама (Службени гласник Републике Србије, број 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије за јавну набавку од 28.04.2016.године доноси Одлуку о додели уговора за Средства за хигијену.

odluka-higijena odluka-higijena 001 odluka-higijena 002