Обележено 10 година сарадње са ИС Соколнице

Наша школа  већ 10 година сарађује са Интегрисаном средњом школом из Соколница код Брна кроз пројекте „ЕНЕРГИЈА БЕЗ ГРАНИЦА“ и „СТУДИЈЕ БЕЗ ГРАНИЦА“ као резултат сарадње Шумадијског региона и Јужноморавске регије .

Сваке школске године сарадња се одвијала у четири фазе : одлазак професора Прве техничке школе у Чешку,  долазак професора из Интегрисане средње школе у Крагујевац , одлазак наших ученика у Чешку и долазак њихових ученика у Крагујевац.

Сарадња се  огледала у следећим активностима : размена искустава међу професорима, размена ученика, стручна едукација наших ученика и примена стечених знања на монтирању опреме  која се донира школи као и  упознавање културно’историјских знаменитости и природних лепота како Србије тако и Чешке.

Круна ове сарадња је  потписивање  Повеље о братимљењу у марту 2007. године у Крагујевцу.

Ове године смо у периоду од 11.11. па до 14.11.2014.год.  угостили делегацију коју су предводили директор ИС Соколнице и његови помоћници. Наши гости су били у прилици да у оквиру туристичког дела посете обиђу неколико наших манастира и да посете Врњачку Бању, а у радном делу је потписана нова повеља, одржани родитељски састанци са родитељима чија се деца школују у Чешкој, а такође су евоцирана сећања на досадашњу сарадњу кроз презентацију коју смо припремили.