Наградни конкурс за ученике

НАГРАДНИ КОНКУРС ЗА УЧЕНИКЕ

Прве техничке школе

 

Тема:   ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ УРЕЂЕЊА ШКОЛСКОГ 

                          ДВОРИШТА  И   АТРИЈУМА

 

Урбанистички услови и параметри за изградњу:

Границом Урбанистичког пројекта је обухваћена површина од 2 ha, и то зграда школе и двориште.

Ова парцела (209/3) се граничи са парцелама 611/1, 209/5, 612/2, 612/5, 612/6, 612/7 и саобраћајницом Радоја Домановића.

 

У фази реализације Урбанистичког пројекта предвидети:

 1. уређење школског дворишта
 2. уређење атријума унутар објекта школе

 

Урбанистички пројекат – идејно решење уређења, треба да садржи:

 • текстуални опис
 • ситуациони приказ урбанистичког и партерног уређења са дипозицијом објеката у Р=1:500
 • карактеристичне основе, пресеке и изгледе у Р=1:200
 • аксонометријски или перспективни приказ делова урбанистичког решења
 • видео презентација новонасталог урбанистичког решења.

У прилогу се налази копија плана парцеле, као и авионски снимак исте.

 

Право учешћа на Конкурсу имају:

 • екипе од три ученика Прве техничке школе и једног родитеља.

 

Радове  у електронској форми послати на prvatehnickaskolakg@gmail.com  до 20.05.2014.г.

 

Предвиђене награде :

 • 1. награда ………… 6000,00 динара.
 • 2. награда ………… hi tec производи
 • 3. награда…………. поклон школске библиотеке.

Резултати Конкурса биће објављени до 01.06.2014.г.

За додатне информације:  контактирати професорку  Весну Савић.