KA1 MOBILITY

KA1 MOBILITY

ПРОЈЕКТНА НАСТАВА КАО ДЕО САВРЕМЕНЕ НАСТАВЕ ПРВЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ

Циљеви пројекта:

 1. Упознавање са организацијом наставе и учења у школи домаћина, упознавање са општим одредбама закона у образовању школе домаћина
 2. Развијање наставничких компетенција за имплементацију пројектне наставе и нових наставних метода и прихватање значаја активног учешћа ученика у наставно-образовном процесу
 3. Подизање свести  наставника о позитивним утицајима пројектне наставе и њена имплементација у школски програм
 4. Јачање језичких компетенција
 5. Преношење искустава на локалном, регионалном и националном нивоу

 

ШКОЛА ДОМАЋИН

Instituto Superiore Statale “ Vincenzo Cardarelli”

Instituto Tecnico settore TecnologicoCostrucioni Ambiente Territorio – Liceo Artistico Liceo Musicale

 

ЧЛАНОВИ ТИМА ЗА МОБИЛНОСТ

 • Владимир Чабрић
 • Рената Мишулић
 • Слађана Обреновић
 • Маја Павловић
 • Весна Михаиловић
 • Весна Савић
 • Ана Тодоровић

 

Instituto Superiore Statale “ Vincenzo Cardarelli”

Instituto Tecnico settore TecnologicoCostrucioni Ambiente Territorio – Liceo Artistico Liceo Musicale

 

ЧЛАНОВИ ТИМА ЗА МОБИЛНОСТ

 • Владимир Чабрић
 • Рената Мишулић
 • Слађана Обреновић
 • Маја Павловић
 • Весна Михаиловић
 • Весна Савић
 • Ана Тодоровић

 

ИЗВЕШТАЈ СА МОБИЛНОСТИ

У оквиру пројекта чланови тима за мобилност боравили су у Италији, у циљу размене искустава са колегама/ job shadowing activities/,  у периоду од 24. новембра до 4. децембра 2018. године.

Валентина Нола, координатор за Ерасмус пројекте у школи домаћину, нам је пожелела добродошлицу и представила колегама са којима је планирана размена искустава током трајања мобилности.

Присуствовали смо часовима сродних предмета и упознали се са начинама рада и осталим појединостима у вези организације наставе у овој школи. Имали смо прилике да видимо готове пројекте ученика, као и пројекте који су у фази израде.

Детаљно нам је предтсвљена методологија пројектне наставе. Разумели смо предности овог вида наставе у односу  на класичне наставне метода.

На часовима су ученици показали интересовање за наш град, државу  и школу па су имали прилике да од наставника добију информације и погледају презентације

Нашим домаћинима смо преставили историју и знаменитости Крагујевца и организацију рада у Првој техничкој школи.

Приказана нам је презентација образовног система у Италији.Уочили смо сличности и разлике у образовним системима Србије и Италије

Драмска секција која постоји у школи домаћину припрема позоришну представу.

Владимир Чабрић је присуствовао проби и упознао се са свим детаљима везаним за рад ове секције и организацију ваннаставних активности у школи домаћину.

Наши домаћини су нам омогућили да упознамо Лигуријску област. Посетили смо Лерићи,Таларо и Порто Венере, мале градове са занимљивом историјом и архитектуром, на обали Лигуријског мора. Представили су нам  свој град и значајне културно-историјске објекте са посебним акцентом на период средњег века. Обишли смо Фиренцу и Пизу, градове у Регији Тоскана познате по богатом културном наслеђу.

Разматране су могућности наставка сарадње у оквирима међународних пројеката уз могућност укључивања већег броја школа домаћина. Наредни пројекти би се базирали  на развоју дигиталних компетенција ученика и наставника.

Последњи радни дан искоришћен је за сумирање резултата рада. Исказано је обострано задовољство учесника у пројекту. Сматрамо да смо у потпуности остварили циљеве предвиђене овом фазом пројекта.