Јавни позив Министарства просвете, науке и технолошког развоја

Објављен је јавни позив Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, УНИЦЕФ-а и Мреже подршке за формирање  “Вршњачке мреже подршке ИО”
на адреси

http://www.mrezainkluzija.org/437-javni-poziv-za-formiranje-vrsnjacke-mreze-podrske-inkluzivnom-obrazovanju

Заинтересовани ученици наше школе могу добити  детаљније инфорамције  на горњем линку као и од руководства школе.