„Дабар” – међународно такмичење из рачунарске и информатичке писмености

Дабар” је међународно такмичење из рачунарске и информатичке писмености за ученике основних и средњих школа. Циљеви такмичења јесу унапређење информатичких вештина, популаризација рачунарства и информатике, упоређивање знања из области ИТ-ја међу ученицима у Србији и Европи, као и откривање даровитих ученика и промоција друштвеног контакта између младих. Реч је о такмичењу које се одржава у око 40 земаља, а у истом сваке године учествује око 720.000 ученика, подељених према узрасту у четири категорије.

Прва техничка школа је узела учешће ове године на такмичењу Дабар.

На школском такмичењу, које је организовано од 17.11 до 21.11. 2014.год  учествовало је 72 ученика наше школе у категорији Дабар и Старији дабар.

Укупно  је било 10 задатака у три категорије:

лаки – 3 задатка – сваки тачно решен доноси 6 бодова (нетачно решен одузима 2 бода)

средње тежине – 3 задатка – сваки тачно решен доноси 9 бодова (нетачно решен одузима 3 бода)

тешки: – 4 задатка – сваки тачно решен доноси 12 бодова (нетачно решен одузима 4 бода)

Задатак који се не решава доноси 0 бодова. Сваком такмичару се додаје 31 бод. (Ниједан такмичар не може имати негативан број бодова).

Такмичење је трајало 30 минута.

Ментори на такмичењу су били: Мирјана Николић, Јелена Максовић, Марина Николић, Зоран Николић и Марија Ивановић.

Координатор такмичења: Марија Ивановић