Анекс Школског програма

На основу члана члана 10. став 6. Законa о средњем образовању и васпитању („Сл. Гласник РС“, бр. 55/2013), а на основу прибављених мишљења Савета родитеља, Ученичког парламента и Синдиката, Школски одбор доноси:

АНЕКС ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
ПРВЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ
У КРАГУЈЕВЦАУ

skolskiprog

Комплетан Школски програм са Анексом можете погледати на линку