Упис 2015/2016

Образовни профили које уписујемo 2015/2016

Прва техничка школа у школској 2015/2016 уписује следеће образовне профиле

ПОЉОПРИВРЕДА , ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ

SUKG SG 4A10S

ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР

30

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

SUKG SG 4E04S

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ

30

SUKG SG 4E05S

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ

30

SUKG SG 4E08S

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА

30

SUKG SG 4E21S

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ НА ВОЗИЛИМА

30

SUKG SG 4E24S

АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА – ОГЛЕД

20

SUKG SG 4E27S

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР МУЛТИМЕДИЈА – ОГЛЕД

30

SUKG SG 4E40S

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА – ОГЛЕД

24

ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

SUKG SG 4F34S

ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

30

SUKG SG 4F35S

TЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ

30

ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО

SUKG SG 4H02S

ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ВИСОКОГРАДЊУ

30

SUKG SG 4H05S

ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА НИДКОГРАДЊУ

30

SUKG SG 4H26S

АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР – ОГЛЕД

24