Стипендије за ученике ромске националности

КОНКУРС

за избор ученика ромске националности уписаних у средње школе за доделу стипендија за школску 2014/15. годину

 

 

У оквиру пројекта „Техничка подршка за инклузију Рома“ (TARI) у складу са IPA 2012 програмом за социјални развој и Програмом „Стипендија и менторска подршка у средњим школама у Србији“ намењеним Ромима, Министарство просвете, науке и технолошког развоја у сарадњи са Организацијом за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС), коју представља Мисија ОЕБС-a у Србији и уз техничку подршку Фонда за образовање Рома (ФОР) објављује конкурс за доделу стипендија ученицима ромске националности  који похађају трогодишње и четворогодишње средње школу школске 2014/15. године.

Комлетан текст  можете преузети на линку конкурс као и потребне обрасце.