Распоред полагања матурских испита

Распоред  полагања матурских испита за подручје рада Електротехника

IV1Јасминка Воштинић

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

ПРАКТИЧАН  РАД

Обновљиви извори енергије

4.06.2015 15:30

Обновљиви извори енергије

8.06.2015  11:30

Филип Драгаш

Марија Миленковић

Филип Драгаш

Марија Миленковић

IV2 Славица Мирковић

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

ПРАКТИЧАН РАД

Електротермички уређаји

4.06.2015. 14:00

Електротермички уређаји

8.06.2015.  10:00

Филип Драгаш

Милош Марјановић

Филип Драгаш

Милош Марјановић

IV3 Мирјана Николић

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

ПРАКТИЧАН  РАД

Примењена аудио и видео техника

8.06.2015.  14:00

Марија Томић

Весна Михаиловић

Производња мултимедијалног садржаја

8.06.2015.  14:00

Марија Томић

Весна Михаиловић

Примењена аудио и видео техника

5.06.2015.  14:00

Марија Томић

Весна Михаиловић

Производња мултимедијалног садржаја

5.06.2015.  14:00

Марија Томић

Весна Михаиловић

IV4 Марија Миленковић

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

ПРАКТИЧАН РАД

Рачунари

4.06.2015. 12:00

Ненад Пешић

Игор Шарац

Рачунарске мреже и комуникације

4.06.2015. 12:00

Ненад Пешић

Игор Шарац

Рачунари

10.06.2015. 15:00

Ненад Пешић

Игор Шарац

Рачунарске мреже

10.06.2015. 15:00

Ненад Пешић

Игор Шарац

Основе аутоматског управљања

10.06.2015. 15:00

Игор Шарац

Јован Милетић

Математика

 5.06.2015.     15:00

Јасмина Банковић

Марија Ивановић

Програмирање

 9.06.2015.   13:00

Јелена Максовић

Мирјана Николић

IV5 Ненад Здравковић

ТЕСТ провере знања 9.6.2015. 10:00

Прегледање теста:

Зоран Николић

Ненад Здравковић

Ђурђе Атанацковић

ПРАКТИЧАН  РАД

10.6.2015.8:00(прва група)

10.6.2015.12:30(друга група)

Зоран Николић

Ненад Здравковић

Ђурђе Атанацковић

IV6Вера Лазић

ТЕСТпровере знања9.06.2015.   10:00

Дежурство:

Оливера Кудра

Милена Кујунџић

Прегледање теста:

Владан Гроздић

Горан Мирковић

ПРАКТИЧАН  РАД

8.6.2015.8:00(прва група)

9.6.2015.8:00(друга група)

Драган Јовановић

Душан Ванчетовић

III8 Милован Павловић

 

ЗАВРШНИ РАД

9.06.2015. 9:00

Данко Андријанић

Рада Маринковић