Међународни Дан толеранције

Поштовање свих људи, без обзира на верску, националну, сексуалну, расну или националну припадност, уз уважавање разлика које међу нама постоје, јесу услов мира међу људима. Познавањем других култура, упознајемо друге људе, њихове наде, жеље, веровања, а кроз њих сагледавамо и себе саме.

Поводом Дана толеранције у Првој техничкој школи, организован је округли сто родитеља, ученика, наставника и чланова локалне самоуправе са адекватним темама  (толеранција, ненасилна комуникација, солидарност и хуманост).