Корелативни час -Заштита животне средине

Корелативни час на тему Заштите животне средине, као пример добре сарадње и начина за повећање заинтересованости и мотивације ученика за рад, стицање знања и  развијања вештина.
Предмети: Прерада и одлагање отпадних вода, Загађивање и заштита воде, Аутоматска обрада података.
Профил: Техничар за заштиту животне средине.

Наставници: Милица Михајловић, Јелена Максовић.

Више о часу, припреми и реализацији прочитајте на следећем линку:

http://skr.rs/DX5