Техничар за администрирање рачунарских мрежа

 

administratorЖелите да упознате рачунаре и рачунарске мреже? Упознајте их кроз квалитативан  савремен образовно-васпитни рад, путем вежби и ефикасних метода рада. Научите да склапате и тестирате рачунаре, научите све о различитим оперативним системима, архитектури и топологијама рачунарских мрежа, Интернет сервисима, заштити рачунарских система и мрежа… Научите да примените рачунаре у пракси, програмирате и израдите Wеb странице, извршите тестирање мрежних инсталација, детектујете и отклоните квар на мрежним инсталацијама.

Оспособићете се за инсталирања мрежног оперативног система, конфигурисање сервера за мрежни рад и подешавање сервиса на серверу. Имаћете довољно практичног умећа да се самостално укључите у свет рада и довољно знања за даље школовање. Овај смер је осмишљен за све оне који воле рад на рачунарима, оне који желе да иду у корак са савременом научном технологијом, научним достигнућима у области рачунарске технологије.

Данас, готово, свака фирма има рачунаре и рачунарску опрему који су најчешће умрежени, тако да са наведеним компетенцијама можете да се запосле у било којој организацији која користи рачунаре и рачунарску мрежу /Телеком, Теленор, ВИП, Банке, НИС, ЕПС,  државне институције,… Можете да се прикључе фирмама које се баве пројектовањем, имплементацијом и одржавањем рачунарских мрежа, Wеб дизајном,..

По завршетку школовања ученици такође стичу основу и могућност даљег школовања на свим вишим школама и факултетима техничког и рачунарског смера: Електротехничком факултету, Природно математичком факултету, Факултету оргаизационих наука, Рачунарском факултету, Вишој електротехничкој школи, …

Школовање за овај образовни профил траје 4 године

 

Комплетан програм на линку: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1B-iQBao0HuiudBEh749gmXE_EA2t0G1T