WEB 2.0 алат- помоћ приликом оцењивања практичних радова

Колегиница Ивана Милосављевић је 10. 02. 2023. одржала угледни час WEB 2.0 алат- помоћ
приликом оцењивања практичних радова. Циљ часа је упознавање колега са предностима
коришћења WEB 2.0 алата приликом оцењивања практичних радова ученика.
Приликом коришћења web 2.0 алата улога наставника је да:
● Пажљиво планира и припрема задатак – одређује циљ.
● Помаже ученицима да осмисле, поставе и припреме задатак тако што пажљиво
осмишљава спецификацију и детаљно је објашњава како би ученицима разјаснио шта
се од њих тражи. Specifikacija.pdf
● Прати, пружа подршку и у усмерава ученике током целог процеса и подстиче ученике
на стваралачко мишљење.
● На основу спецификације осмишљава као да се вреднују практични радови.
https://docs.google.com/forms/d/1FESGEQ2AS87Q-TyIGZ6p4eJjOFQL39ppiNCPAG5_bUY/edit
● Заједно са ученицима вреднује резултате процеса и пројекта и резултат дели
ученицима како би могли да провере оцене. Систематизација (одговори)
● Ученицима, који нису задовољни оценом, омогућава додатни задатак, како би исту и
поправили.

Коришћење web 2.0 алата у процесу оцењивања мења се и улога ученика:
● Самостално одлучају о садржају њиховог пројекта.
● Поштујући спецификацију праве дизајн свог рада.
● Презентују резултате рада.
● Постају активни учесници у процесу оцењивања радова, на тај начин учествују у
самооцењивању и вредновању резултата рада.
● Развијају креативност, критично мишљење што је и неопходно за израду квалитетних
веб страница у оквиру предмета Веб дизајн.
● Постају мотивисани за рад, повећава се њихова концентрација и надмећу се у
креативности
Наставник има менторску улогу, контролише процес стварања и активност сваког
ученика што је битно у даљем процесу оцењивања и увек има увид шта је код ученика
потребно побољшати.