Наставно особље

Колектив школе

НАСТАВНО ОСОБЉЕ

ПРЕЗИМЕ И ИМЕЗВАЊЕПОСЛОВИ КОЈЕ ОБАВЉА
Зорић Зорандипломирани инжењер грађевинеДиректор школе
Координатор тима за реализацију Годишњег плана рада
Координатор тима за обезбеђивање
квалитета и развој установе
Николић Зоранпрофесор електротехникеПомоћник директора за смену А
Координатор тима за Е-учење и стручно усавршавање запослених
Координатор тима за професионални
развој запослених
Ускоковић Тамарадипломирани хемичарПомоћник директора за смену Б
Координатор тима за рад са Ђачким парламентом
Заменик координатора тима за обезбеђивање
квалитета и развој
установе
ПХ клуб
Јелић Јеленадипломирани хемичар за општу хемију
Председник Школског одбора Координатор тима за израду школског извештаја
Алексић Даркодипломирани инжењер електротехнике 
Андријанић Данкоинжењер електротехнике 
Андрић Ненаддипломирани инжењер електротехнике 
Антонијевић Анадипломирани инжењер електротехнике 
Арсић Вугделић Сањапрофесор српског језика и књижевности 
Атанасковић Јеленадипломирани технолог 
Банковић Јасминадипломирани математичар информатичар 
Беловуковић Зорицадипломирани инжењер архитектуре 
Благојевић Маријапрофесор српског језика и књижевностиДрамска секција
Богићевић Боркодипломирани теологПредседник стручног већа друштвене науке
Бојић Горданадипломирани историчар
Божовић Миљанпрофесор српског језика и књижевности 
Бошковић Јеленапрофесор српског језика и књижевности 
Борисављевић Ненапрофесор географије 
Браковић Анапрофесор енглеског језика и књижевности 
Ванчетовић Душандипломирани инжењер електротехнике 
Воштинић Јасминкадипломирани инжењер електротехнике 
Вуковић Веснадипломирани хемичарКоординар тима за оснаживање
и подршку приправницима
Вулетић Владимирпрофесор физике и информатике 
Вуловић Дејанапрофесор енглеског језика икњижевности 
Вучићевић Миленадипломирани инжењер електротехнике 
Гавриловић Зоранпрофесор физичког васпитањаСпортске секције – фудбал, кошарка, одбојка, атлетика, пливање
Гроздић Владандипломирани инжењер електротехнике 
Дамњановић Александраспецијалиста струковни инжењер грађевинарства 
Драгаш Филипдипломирани инжењер електротехникеКоординатор тима за израду и конкурисање на пројектима
Дуканац Велимирмастер инжењер електротехнике и рачунарстваКоординатор тима за пружање додатне
подршке ученицима
Ђуровић Наташапрофесор енглеског језика и књижевности 
Ерић Живадинпрофесор физичког васпитањаСпортске секције – фудбал, кошарка, одбојка, атлетика, пливање
Ерић Стојкадипломирани инжењер електротехнике 
Живанић Верадипломирани инжењер електротехнике
Здравковић Ненаддипломирани инжењер електротехнике 
Марјана Смиљанићпрофесор српског језика и књижевностиПредседник стручног већа cрпски и страни језици
Ивановић Маријаспецијалиста наставе математикеПредседник стручног већа математика, физика, рачунарство и информатика  
Координатор тима за огледна одељења
Секција из млади програмери
Координатор тима за подршку on-line настави
Ивезић Мирјанадипломирани биологКоординатор тима за самовредновање рада школе
Илић Јеленадипломирани математичар 
Ивковић Нинамастер  хемије 
Јакшић Владимирдипломирани математичар информатичар 
 
Тодоровић Анадипломирани инжењер технологијеПредседник стручног већа хемија, неметали и графичарство
Јеремић Кристинадипломирани инжењер архитектуреЗадужена за ванредне ученике стручног већа за грађевинарство и геодезију
Јовановић Анапрофесор српског језика и књижевности 
Јовановић Биљанапрофесор српског језика и књижевности 
Јовановић Владандипломирани инжењер електротехнике 
Јовановић Драгандипломирани инжењер машинства 
Јовановић Снежанадипломирани математичар 
Јовановић Томиславпрофесор физичког васпитањаСпортске секције – фудбал, кошарка, одбојка, атлетика, пливање
Јоксимовић Немањамастер инжењер електротехнике и рачунарства 
Косовац Симовић Љубицапрофесор електротехнике 
Кочовић Наташапрофесор физичког васпитања 
Кудра Оливерадипломирани филозофПредседник стручног већа
Кујунџић Миленапрофесор немачког језика и књижевности 
Лазаревић Оливерапрофесор ликовне културе 
Лазић Верадипломирани математичарКоординатор тима за израду просветног картона
Координатор тима за маркетинг и промоцију школе
Краљевић Јеленадипломирани математичар за рачунарство и информатику 
Маринковић Радаинжењер електротехнике 
Марјановић Милошдипломирани инжењер електротехникеКоординатор за стручни актив за развојно планирање (ШО)
Марковић Владимирдипломирани инжењер грађевине 
Милановић Горицаинжењер грађевине 
Милановић Драгандипломирани инжењер архитектуреКоординатор тима за каријерно вођење
и саветовање
Миленковић Маријадипломирани економиста 
Миловановић Сузанапрофесор енглеског језика и књижевности 
Милојевић Мирјанапрофесор географије 
Милосављевић Иванадипломирани инжењер електротехнике и рачунарстваКоординатор за есДневник    Координатор тима за рад са  Ђачким парламентом
Милошевић Мирјанапрофесор српског језика и књижевности 
Милошевић Слађанадипломирани правникКоординатор тима за каријерно вођење и саветовање
Милошевић Јовицадипломирани инжењер грађевине 
Миљковић Емилијадипломирани инжењер прехрамбене технологијеПредседник стручног тима пољопривреда, производња и прерада хране
Мирковић Горандипломирани инжењер електротехнике 
Митровић Веснадипломирани математичар 
Митровић Десанадипломирани хемичар за општу хемију 
Миловановић Татјанамастер хемичарПХ клуб
Мирковић Славицадипломирани математичар за рачунарство и информатику 
Михаиловић Веснадипломирани инжењер електротехнике Председник стручног већа електротехника
Михајловић Милицадипломирани инжењер технологије 
Мишулић Ренатадипломирани инжењер машинства 
Ђорђевић Миландипломирани инжењер машинства 
Младеновић Веснадипломирани инжењер грађевине 
Николић Душицадипломирани инжењер електротехнике 
Николић Ненаддипломирани инжењер грађевине 
Николић Мајадипломирани физичар за општу физику 
Николић Маринадипломирани математичар информатичарИнформатичка секција
Секција – примена ИКТ у математици и свакодневном животу
Координатор тима за есДневник
Координатор тима за израду и конкурисање на пројектима
Координатор тима за израду
и конкурисање на
пројектима
Николић Мирјанадипломирани математичар информатичарКоординатор за стручни актив за развој школског програма
(НВ)
Секција из млади програмери
Обрадовић Драганадипломирани математичарМеђународно такмичење „Кенгур без граница“
Обреновић Слађанапрофесор енглеског језика и књижевности 
Огњановић Драгандипломирани физичар 
Павловић Веснапрофесор руског језика и књижевностиКоординар тима за развој међупредметних компетенција и
предузетништво
Душица Антић 3D визуелизација
Павловић Мајадипломирани историчар 
Павловић Миланкадипломирани биологЕколошка секција
Павловић Миловандипломирани математичар 
Пантовић Александардипломирани инжењер елекротехнике 
Пејковић Сањадипломирани инжењер технологије 
Перић Иванадипломирани инжењер архитектуре 
Петреш Гајић Данијеладипломирани социологКоординатор тима за безбедност и заштиту деце од насиља и тима за психолошке кризне интервенције
Петровић Иванадипломирани инжењер грађевине 
Пешић Ненаддипломирани инжењер електротехникеКоординатор тима за дигиталну стратегију
Продановић Јагодадипломирани хемичар 
Радојевић Васиљевић Горданадипломирани инжењер електротехнике 
Радојевић Горданадипломирани инжењер грађевинеПредседник стручног већа за грађевинарство и геодезију
Радосављевић Маркодипломирани инжењер електротехникеКоординатор тима за ажурирање школског сајта и извештаја
Секција Веб програмирање
Радоњић Мојсиловић Татјанадипломирани графичар Ликовна секција
Ракоњац Бојовић Крстинадипломирани хемичар за општу хемију Еколошка секција
Ристић Александардипломирани инжењер грађевине 
Рвовић Звезданадипломирани хемичар за општу хемију 
Савић Веснадипломирани инжењер архитектуреПредседник стручног већа геодезија и грађевинарство
Сретеновић Зоранспецијалиста информатичких наука Секција из млади програмери
Станковић Петровић Анапрофесор музичке уметности 
Станковић Славишадипломирани инжењер електротехнике 
Стевановић Анадипломирани графички дизајнер 
Стевановић Горандипломирани инжењер грађевине 
Стергиоу Славицапрофесор енглеског језика и књижевности 
Степановић Иванадипломирани математичар 
Стојановић Мајапрофесор енглеског језика и књижевности 
Стојановић Биљанадипломирани математичар 
Стојановић Николић Марадипломирани инжењер прехрамбене технологијеПредседник стручног већа
Тасковић Љиљанадипломирани инжењер технологије 
Тврдишић Далиборпрофесор српског језика и књижевности 
Томашевић Зорицапрофесор српског језика и књижевностиНовинарска секција
Убавкић Срђанпрофесор физичког васпитањаПредседник стручног већа физичко васпитање
Спортске секције – фудбал, кошарка, одбојка, атлетика, пливање
Чабрић Владимирпрофесор српског језика и књижевностиКоординатор тима за рад са ученичким парламентом
Филиповић Душицадипломирани инжењер архитектуре 
Шарац Игордипломирани инжењер електротехнике 
Шошкић Браниславдипломирани математичар информатичар