Помоћно особље

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ПОСЛОВИ КОЈЕ ОБАВЉА Митровић Дејан Техничар инвест. техн. одржавања уређаја и опреме Миловановић Славољуб Техничар за одржавање информ. система и технологија Маслак Вукашин Мајстор одржавања-домар Урошевић Драган […]

Стручни сарадници

Колектив школе СТРУЧНИ САРАДНИЦИ ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ЗВАЊЕ ПОСЛОВИ КОЈЕ ОБАВЉА Поповић Бојана дипломирани психолог Координатор тима за инклузивно образовањеСтручни актив за развојно планирање Тим за обезбеђивање квалитета и развој […]

Административно особље

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ЗВАЊЕ ПОСЛОВИ КОЈЕ ОБАВЉА Словић Марко дипломирани правник Секретар школе Вугделић Снежана дипломирани економиста Дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове Савић Милика правник Референт за правне, кадровске и […]