Четврти дан посете

Први час је био посвећен настави извођења електричних инсталација помоћу AutoCad-а . Програм це прилагођава у складу са законима и прописима за електроинсталације. Два предметна наставника раде са целим одељењем  тако да могу да се посвете сваком ученику.

Следећи час је била електроника. Ученици су се упознавали са успешним пројектима које су направили, као што су презентација познатих научника из области физике, презентација Турске са подацима о регионима и градовима као и презентација европских држава. Час је био праћен врло занимљивим презентацијама које су биле веома интересантне како ученицима тако и нама.

Трећи час је био посвећен програмирању контролера уз помоћ симулатора ISIS. Ученици су радили самостално на својим радним местима уз помоћ наставника који је цео процес приказивао на демонстрационој табли. Обзиром на број ученика (13) предметни наставник је имао довољно времена да се посвети сваком ученику.

Четврти час овог дана је био посвећен настави аутоматике. Овде се ученици упознају са класичном аутоматиком и аутоматским управљањем путем PLC контролера. Било је приказано управљање мотором уз управљање помоћу оптичких и капацитивних давача као и мануално.

Четврти час је био посвећен настави из електричних мерења са нагласком на разне методе мерења снаге. Ученици су показали велико залагање и интересовање за ову област. Предметни наставник је подстицао ученике на самостално изналажење решења и показивање иницијативе. Подстицао је и међусобну сарадњу ученика који су се надопуњавали у изналажењу решења за конкретне проблеме.

Пети час је био врло интересантан јер смо присуствовали оцењивању ученика. Тест је врло прецизно и квалитетно урађен без икаквих недоумица. Ученици су имали довољно времена за решавање. Питања су била тако конципирана да никакве интервенције ни појашњења од наставника нису била неопходна.