Часопис “Транзициони кутак”

Часопис “Транзициони кутак”

У сарадњи са удружењем “Интерактив” и Центром за развој услуга социјалне заштите Кнегиње Љубице у часопису “Транзициони кутак” промовисана је Прва техничка школа – Двоугао између ученице са грађевинског смера и школског педагога Прве техничке школе.