Трећи дан – Француска

Трећи дан мобилности у Орлију, 5. 03.2024. започео је причом о storytelling-у, развојем кроз време, од Аристотела до данашњих дана. Приповедање има устаљену структуру – увод, конфликт, акција, расплет и извлачење порука.

По том принципу, прва вежба се састојала из приповедања приче која је требало да садржи све елементе структуре користећи насумично извучених пет слика. Ученици су били подељени у три групе, наставници у две.

Групе су биле мешовитог типа (ученици из Француске, Турске, Македоније, Италије су морали бити у сва три тима). После успешно урађене вежбе, говорило се о Алберу Камију, француском писцу и почетку његовог романа Странац, као могућем уводу у неку причу. Друга вежба се односила на заједничко писање мешовитог тима storytelling-а. Данас су ученици направили план, тј. нацрт приче коју ће завршити на наредној активности у току мобилности.

После завршене активности у школи, слободно време је искоришћено за шетњу по Паризу и разгледање знаменитости града Париза.