Толеранција на интернету

У Првој техничкој школи дана 27. 12. 2022. године одржан је угледни час на тему Толеранција на
интернету, Марине Николић, наставника математике и информатике. Час је требало да представи
наставницима, руководству школе, Школској управи иновативне методе у настави – пројектну
наставу, критичко мишљење и сараднички рад у оквиру Еразмус + пројекта који се реализује у
нашој школи.(после посете школе Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi у Бафри). У
реализацији су учествовали ученици одељења I1г, чији су радови представљени. Како је тема
Толеранција на интернету јако актуелна и има примену у сваком предмету и свакодневном животу,
ученици су представили своје постере и брошуре о: појму, улози и значају лепог понашања на
интернету , интернет бонтону, говору мржње на интернету и толеранцији као одговору, ауторским
правима на интернету…