Стручни сарадници

Колектив школе

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ

ПРЕЗИМЕ И ИМЕЗВАЊЕПОСЛОВИ КОЈЕ ОБАВЉА
Поповић Бојанадипломирани психологКоординатор тима за инклузивно
образовање
Ментор вршњачки тим
Зарков Драганадипломирани педагог, мастер Лидерства у образовањуШколски педагог
Координатор тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
Координатор тима за подршку и оснаживање приправника и Ментор вршњачког тима.
Стојановић Станапрофесор одбране и заштитеБиблиотекар
Радосављевић Томиславинжењер електротехникеКоординатор практичне наставе
Дамњановић Александраграђевински инжењерОрганизатор практичне наставе и вежби
Михаиловић МилошХемијско технолошки техничарПомоћни наставник
Живковић Душанелектротехничар енергетикеПомоћни наставник
Анђелковић НиколаЕлектротехничар Радио и видео техникеТехничар за одржавање информационих система и технологија
Вељовић НемањаЕлектротехничар Радио и видео техникеТехничар за одржавање информационих система и технологија