Семинар Активно учење / настава 1 и 2 (АУН)

Семинар Активно учење / настава 1 и 2 (АУН)

Прва техничка школа одабрана је, на предлог Министарства просвете науке и технолошког развоја, за реализацију целовите АУН обуке за 30 наставника и стручних
сарадника. У периоду oд 2. до 4.11.2018. године, реализована је обука Активно учење / настава 1: базичан ниво (у Каталогу ЗОУВ-а број 409), док је 7. и 8.12.2018. године реализована и Активно учење / настава 2: напредни ниво (у Каталогу ЗУОВ-а 410). Оба семинара покривају компетенције за поучавање и учење (К2) и приоритетну област: унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (П3).

Циљ обуке је да се кроз усавршавање наставника за примену метода наставе / учења обезбеди подршка наставницима за професионалну праксу, а тиме утиче на подизање квалитета образовања свих ученика.

Реализаторке семинара су Вера Вулевић, педагог, Јелена Стефановић, професорка српског језика и књижевности и Вера Муждека, професор хемије, испред Образовног форума, Београд.

Обуке финансира Култур Контакт Аустрија, уз подршку Савезног министарства за образовање, уметност и културу (BMUKK), Аустрија.