Светска недеља математике

Светска недеља математике 10.10.-17.10.2018.

У Првој техничкој школи 16.10 2018. и 17.10.2018. године, наставница математике и информатике Марина Николић одржала је часове у одељењима II 3 e , I 1 хт , и I 1 п у оквиру пројекта поводом Светске недеље математике, на тему ” Тачке које експлодирају “. Тачке које експлодирају су увод у бинарни свет рачунара.
Циљ овог пројекта је популаризација математике и усвајање нових знања на креативан начин.

У овај занимљив свет математике увео нас је математичар James Tanton видео снимком, а затим су тачке "експлодирале" и међу ученицима, где су кроз игру , као покретач свега, истраживали и дошли до занимљивих закључака у решавању задатака користећи машину 2-1. Ученици су повезали знања из математике и информатике помоћу ” Taчака које експлодирају “, које су нам помогле да бројеве представимо у различитим системима на занимљив начин. Машина 2-1 даје шифре за бинарни приказ бројева. ( при чему префикс би- има значење “два” ).За запис бројева у бинарном систему користе се само два симбола 0 и 1.

Рачунари су засновани на електричним прекидачима који могу бити укључени или искључени. Због тога је у потпуности природно да се у рачунарству све аритметичке операције кодирају шифрама које користе само два симбола 1 и 0, да означи стање када је прекидач “укључен” и за стање када је “искључен” . Бинарни систем је из тог разлога изабран за коришћење у рачунарству. Да је на часовима било интересантно, види се из фотографија, које приказују атмосферу на часовима.

Наставник математике и информатике
Марина Николић