Републичко такмичење средњих стручних школа на подручју рада Геодезија и грађевинарство

republicko

III место на Републичком такмичењу средњих стручних школа у подручју рада Геодезија и грађевинарство

republicko