Реализација образовно-васпитног рада за време онлине наставе

Прво полугодиште школске 2020/2021. године завршава се 18.12.2020. године, зимски распуст траје од 21.12.2020. године до 15.01.2021. године, а друго полугодиште почиње 18.01.2021. године.


Образовно-васпитни рад путем наставе на даљину се реализује у реалном времену на основу постојећег распореда часова за свако одељење, а путем изабраног система за управљање учењем. Настава се реализује као једносменска. Часови редовне наставе трају 45 минута, с предвиђеним одморима и према следећем рапореду:

Евиденција образовно-васпитног рада остварује се кроз електронски дневник, према утврђеном распореду часова, у оквиру кога се, поред реализоване наставне јединице, уноси напомена о начину реализације (облик комуникације са ученицима и канал комуникације).


У евиденцији присуства ученика треба уписивати оне ученике који нису учествовали у раду
на часу путем наставе на даљину.