Радионица ,,У туђим ципелама“

Радионица ,,У туђим ципелама“

Традиционално, у Првој техничкој школи обележавају се Дани толеранције, како би нас подсетили колико je прихватање, уважавање туђих ставова, идеја, мишљења и начина живота важно. У овом духу, 24.12.2018. године, реализована радионица ,,У туђим ципелама“.

Циљ радионице: да се покаже колико је способност децентрације битна да би се неки сукоб решио. Учесници су били професори и ученици 4. разреда, где су радом у групи решавали изазове у симулираној ситуацији, сагледавањем проблема из позиције другог.

Радионицу су реализовале: Драгана Зарков, педагог и Александра Пајевић, психолог.

Евалуација радионице показује да је пожељан овакав начин рада јер у њему уживају и професори
и ученици. Радом на заједничком задатку имају прилику да разматрају сукоб из угла сваког поједничног учесника, увиђајући како је бити ,,у туђим ципелама“ . Децентрација је кључна за разумавање и конструктивно решавање проблема.